Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

June 30 2015

1291 38f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIriss Iriss

June 26 2015

3020 04d1
Reposted fromIriss Iriss viasensation sensation

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viacryingangel cryingangel

May 27 2015

Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
0032 c584
mamcia
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris

April 11 2015

Niedobrze, gdy w imię kogoś traci się siebie.

April 06 2015

Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatupfen tupfen

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaSalute Salute

February 16 2015

Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viadonttrustme donttrustme
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viamefir mefir
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaproof proof
When thinking about life, remember this: no amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future.
— This is so important. (via suspend)

February 07 2015

3389 8814
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamefir mefir

January 28 2015

8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viamyou myou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl